De Babbelwagen in Zandvoort" De Babbelwagen bij hotel Faber"
Foto's van " meneer De Heer " in hotel Faber
op zaterdag 7 december 2019, presentatie: Ton Drommel
Na afloop traden de " WAPENZANGERS " op !