De Babbelwagen in Zandvoort


Foto's van " meneer De Heer " in hotel Faber op zaterdag 7 december 2019
door Ton Drommel in Hotel Faber Kostverlorenstraat 15.
Helaas is de voorstelling vol geboekt, alleen nog aanmelden voor de reservelijst (Sorry).

De Babbelwagen is een club van enthousiaste vrijwilligers die regelmatig in Hotel Faber of op diverse locaties in Zandvoort bijeenkomsten organiseert met dia- en film presentatie's over uiteenlopende onderwerpen en thema's. De Babbelwagen trekt met deze voorstellingen over "Oud Zandvoort" altijd volle zalen.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze bijeenkomsten / website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.
De verwerking van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde. Zonder deze verwerking kunnen wij geen contact met u onderhouden voor uitnodigingen voor onze presentatie's, en hebben uw toestemming daarbij nodig !